DAG EN NACHT EEN LUISTEREND OOR

DAG EN NACHT

EEN LUISTEREND OOR

Nederlanders schakelen massaal anoniem luisterend oor in

In 2018 heeft de Luisterlijn ruim 500.000 oproepen ontvangen. Niet eerder hebben Nederlanders zo vaak telefonisch, per mail of per chat anoniem aan de bel getrokken. Een groot deel van de hulpvragers wilde of kon niet met zijn of haar verhaal terecht in de eigen omgeving. Bijna een derde van de bellers was of is cliënt in de GGZ. Veel bellers voelen zich alleen of zijn eenzaam. Dit blijkt ook uit de onderwerpen die mensen aan de orde stellen. Tweederde van de bellers is jonger dan 65 jaar.

Directeur-bestuurder Monique van Bijsterveld: “De grote aantallen telefoongesprekken, e-mails en chats zorgen voor een dubbel gevoel. Het is goed dat mensen ons weten te vinden. De Luisterlijn wil er zijn voor iedereen die behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek of een luisterend oor. Tegelijkertijd is het ook zorgelijk dat de anonieme hulpbehoefte bij jong en oud groter dan ooit is. Onze medewerkers en vrijwilligers ervaren dagelijks dat bijvoorbeeld eenzaamheid en de wachttijden in de GGZ voor grote emotionele problemen zorgen.”

Kerncijfers 2018
- Ruim 330.000 gevoerde gesprekken
- Ruim 30.000 chatgesprekken
- Ruim 5.100 e-mails

Meest gehoorde gespreksonderwerpen:
1. Invulling van de dag
2. Relaties (familie/vrienden/bekenden/partners)
3. Geestelijke/lichamelijke gezondheid

Over de Luisterlijn
De Luisterlijn is dag en nacht beschikbaar voor een vertrouwelijk gesprek, per telefoon, chat en mail. Door te luisteren helpen de 1.500 vrijwilligers mensen om zorgen, pijn en verdriet (even) het hoofd te bieden. Zij werken thuis of vanuit een van de 28 locaties. De vrijwilligers krijgen training en begeleiding door deskundige beroepskrachten. De Luisterlijn is al 60 jaar de grootste organisatie in Nederland die emotionele steun op afstand biedt. De Luisterlijn wordt gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Behoefte aan een luisterend oor? Bel naar 0900-0767 ga naar www.deluisterlijn.nl.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer persinformatie en een interviewaanvragen kunt u contact opnemen met Bonnie van ’t Foort (Communicatie) via b.vantfoort@deluisterlijn.nl of 0346 – 590 098.