DAG EN NACHT EEN LUISTEREND OOR

DAG EN NACHT

EEN LUISTEREND OOR

Samenwerking

Het callcenter van de politie krijgt telefoon: een man verdenkt zijn vrouw van overspel. Geen politiezaak. Na overleg met de man wordt hij doorverbonden naar de Luisterlijn. Of de vrijwilliger van de Luisterlijn merkt dat iemand meer nodig heeft dan een goed gesprek. Samen met de hulpvrager wordt gekeken naar verdergaande hulp- of dienstverlening.

Door de Luisterlijn
De Luisterlijn staat aan het begin van de keten van organisaties in de gezondheidszorg en maatschappelijk werk. Door de laagdrempelige en anonieme diensten is de Luisterlijn vaak, naar gelang de situatie, de eerste stap om hulp te zoeken. Bijvoorbeeld in geval van schaamte, angst en onwetendheid. Maar allereerst biedt de Luisterlijn een vertrouwelijk gesprek, een luisterend oor. Vaak is dit al voldoende. Waar nodig verwijzen we, in samenspraak met de hulpvrager, door naar de diensten van andere organisaties.

Naar de Luisterlijn
De meeste contacten met de Luisterlijn worden gelegd buiten openingstijden van reguliere instellingen (ca. 75%). De dag en nacht echte aandacht van de Luisterlijn is voor verschillende instanties een goede aanvulling op de hulp die er al is. Bijvoorbeeld een psycholoog met vakantieplannen die cliënten wijst op de Luisterlijn. de Luisterlijn kan cliënten deze periode helpen overbruggen door een gesprek te bieden wanneer dat even nodig is. Of een huisarts merkt dat iemand meer emotionele steun nodig heeft dan hij of zij kan bieden. Dat is bijvoorbeeld ook een goede aanleiding om door te verwijzen naar de diensten van de Luisterlijn.

Behalve doorverwijzen, is het mogelijk om rechtstreeks door te verbinden naar de Luisterlijn. Er zijn twee mogelijkheden:

Front office: de bereikbaarheid van de samenwerkende organisatie is buiten kantoortijden gegarandeerd door de vrijwilligers van de Luisterlijn.

Back office: de samenwerkende instantie verbindt een cliënt rechtstreeks door naar de Luisterlijn, wanneer zij (op dat moment) niet de geschikte instantie is voor de hulpvraag. 

Externe trainingen
De Luisterlijn geldt als expert op het gebied van luisteren. Die kennis delen we graag met anderen. Dat kan als spreker op een symposium of congres of door een workshop te geven. We kunnen ook een training geven aan medewerkers. Meer weten over de mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op.

De Luisterlijn bundelt waar mogelijk de krachten met andere organisaties. Eenzaamheid en zelfdoding zijn bijvoorbeeld veelbesproken onderwerpen bij de Luisterlijn. Daarom werken we samen met de volgende organisaties:

- Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid
-
113Zelfmoordpreventie

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid

Eentegeneenzaamheid

De Nationale Coalitie is hét samenwerkingsverband van organisaties en overheidsinstellingen die een beweging op gang brengt tegen eenzaamheid. Het is een initiatief van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om eenzaamheid tegen te gaan. De Luisterlijn maakt deel uit van deze Coalitie.

Samen werken we aan: 

  • maatschappelijke aandacht creëren voor eenzaamheid onder ouderen;
  • het taboe op eenzaamheid doorbreken en bespreekbaar maken;
  • een trendbreuk teweegbrengen zodat wij -als samenleving-  meer, en meer vanzelfsprekend naar elkaar omkijken.

Meer informatie op www.eentegeneenzaamheid.nl.

Lees hier hoe de Luisterlijn samenwerkt binnen de coalitie.

113 Zelfmoordpreventie

113zelfmoordpreventie kleiner 

De Luisterlijn levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van suïcide. Enerzijds door het schenken van echte aandacht aan suïcidale mensen die contact opnemen met de Luisterlijn. Anderzijds door de samenwerking met 113, het nationale zelfmoordpreventieplatform.

De Luisterlijn en 113 delen dezelfde visie op het doel van contact met suïcidale mensen, op de volgende punten:

- Het doel: niemand in dit land sterft eenzaam en radeloos door zelfmoord.
- De houding ten opzichte van suïcide: niet veroordelend maar open, respectvol en empatisch. De Luisterlijn begrijpt dat je heel erg met de dood en zelfmoord bezig kunt zijn, maar staat bij mensen in crisis aan de kant van de hoop en van het leven.
- Ethiek: het contact is gericht op het herstel, intact houden of vergroten van de keuzemogelijkheden en zelfbeschikking, door herstel van emotioneel evenwicht bij mensen in crisis.
- Handelen op basis van een basaal begrip van suïcidaliteit: suïcidaal gedrag heeft een zelfbeschermende en probleemoplossende functie. Mensen die met zelfmoord bezig zijn willen doorgaans niet dood, maar zijn bang zó niet verder te kunnen leven. Bezig zijn met suïcide is een manier om te ontsnappen uit een klemsituatie met door hen ervaren onoplosbare problemen en ondraaglijke pijn.
- Wetenschappelijk bewezen gesprekstechniek. Uit onderzoek blijkt dat het hebben van (emotioneel) contact op basis van een open luisterend oor een noodzakelijke, maar in zichzelf onvoldoende voorwaarde is om mensen te helpen uit de klem te helpen komen. Naast empathie, respect en een niet oordelende maar validerende luisterhouding, is het nodig de hulpvrager te helpen en aan te moedigen problemen zelf op te lossen, en daarin mee te denken zonder het over te nemen.

 

Interesse in samenwerking?

Neem contact met ons op.