DAG EN NACHT EEN LUISTEREND OOR

DAG EN NACHT

EEN LUISTEREND OOR

De Luisterlijn in databank Effectieve sociale interventies

De Luisterlijn is opnieuw beoordeeld als Goed beschreven door een onafhankelijk panel van praktijkbeoordelaars. De uitgebreide methodebeschrijving van de Luisterlijn is opgenomen in de online databank Effectieve sociale interventies van Movisie. En daar zijn we natuurlijk trots op!

De Luisterlijn bestaat al sinds 1958. Toen richtte de Rotterdamse dominee Henk Teutscher de eerste telefonische hulpdienst in Nederland op. Chat en e-mail bestonden nog niet. De voornaamste waarden van waaruit werd gewerkt, waren naastenliefde en het helpen van andere mensen. Inmiddels zijn we 62 jaar verder. De rijke historie en tientallen jaren ervaring in gespreksvoering hebben de Luisterlijn gebracht waar het nu is. Er is een uitgebreid onderbouwen methodiek, professionele training en begeleiding.

De praktijkbeoordelaars van Movisie hebben de interventie beoordeeld als Goed beschreven. Movisie waardeert de interventie op tal van punten, zoals:

  • Mooie, laagdrempelige manier van ‘er zijn’, die zeker in een behoefte voorziet. 24/7, groot bereik, persoonlijk en toch anoniem. De interventie is zéér toegankelijk voor iedere mogelijke gebruiker en heeft een grote mate van betrouwbare anonimiteit wat de toegankelijkheid versterkt.
  • Voortdurende doorontwikkeling en verbetering. Aanbevelingen uit de onderzoeken worden opgenomen in deskundigheidsbevordering. 
  • Sterk vrijwilligersbeleid met goed opleidingstraject, professionele begeleiding en goede (arbeids-)voorwaarden voor de vrijwilligers. Training van de vrijwilligers komt solide over. Vrijwilligers worden professioneel ondersteund door middel van professionele begeleiding en een uitgebreid scholingsaanbod.
  • Concreet en pragmatisch. Interventie is helder en leesbaar beschreven.

Lees hier meer over de kwalitateit van ons werk.