Jouw beperking is onze kracht

Dat is het credo van ons project Onbeperkt Luisteren. Voor dit project zoeken we mensen met een lichamelijke beperking die zich willen inzetten als vrijwilliger bij De Luisterlijn.

Mensen met een lichamelijke beperking ervaren vaak een afstand tot de samenleving en raken daardoor sneller in een isolement. Wij zien heel graag dat mensen met een lichamelijke beperking bij ons aan de slag gaan. Door hun vrijwilligerswerk bij de Luisterlijn komen ze in contact met anderen, krijgen ze een inhoudelijk interessant programma aangeboden en zetten ze zich in voor hun medemens. Tegelijkertijd zijn wij geholpen om aan het groeiend aantal gespreksverzoeken te voldoen. De behoefte aan een anoniem luisterend oor is namelijk groter dan ooit.

Lees meer over vrijwilligerswerk bij de Luisterlijn.

Judith klein

 

"Ik word vaak beoordeeld op mijn rolstoel. Bij de Luisterlijn heb ik daar geen last van, de anonimiteit werkt dus twee kanten op. Op deze manier drempelvrij communiceren, dat is echt nieuw voor mij." 

Lees het hele verhaal van Judith, vrijwilliger bij De Luisterlijn.

 

 

Rick Brink, Minister van Gehandicaptenzaken over het project Onbeperkt Luisteren

Partners
Het project Onbeperkt Luisteren wordt uitgevoerd in samenwerking met de Zonnebloem en mogelijk gemaakt door het KPN Mooiste Contact Fonds. Via dit fonds ondersteunt KPN projecten van maatschappelijke partners die gericht zijn op het stimuleren van sociaal contact voor kwetsbare groepen in de samenleving.

logos OBL