Tijdelijke Coronapraatlijn stopt: karakter van gesprekken verandert

Waar bij het uitbreken van de coronacrisis de gesprekken bij de Coronapraatlijn voornamelijk gingen over angst en bezorgdheid, gaan deze nu vooral over eenzaamheid en verdriet. Deze gevoelens worden versterkt nu het aantal besmettingen in het land toeneemt en Nederland met vakantie is. Veel mensen hebben minder contact met hun omgeving en behoefte aan een gesprek, steun of troost. Om deze reden is besloten om op 1 augustus de Coronapraatlijn te laten overgaan in de Luisterlijn.

“We zagen een verschuiving in het soort gesprekken bij de Coronapraatlijn”, zegt Leo Noordegraaf, directeur-bestuurder bij de Luisterlijn. “Aan het begin van de crisis trokken veel mensen aan de bel, omdat zij bezorgd of angstig waren. Speciaal hiervoor openden we een extra lijn, waar mensen terecht konden met hun zorgen over corona of voor een praatje. Op een gegeven moment merkten we dat het karakter van de gesprekken veranderde op deze lijn.”

Onzekerheid, bezorgdheid en angst maken plaats voor verdriet en eenzaamheid

“Er gingen steeds minder gesprekken specifiek over corona, maar meer over eigen pijn, zorgen of verdriet. Juist nu tijdens de vakantieperiode, en het aantal besmettingen weer toeneemt, nemen gevoelens van eenzaamheid en het verdriet toe. Vooral kwetsbare mensen voelen zich extra alleen en/of hebben verdriet. Zij missen bijvoorbeeld fysiek contact of de verzorging van hun thuishulp, opvang of mantelzorger. Dit soort gesprekken zijn niet specifiek voor de Coronapraatlijn, maar passen bij de Luisterlijn. Vrijwilligers bij de Luisterlijn zijn getraind in het voeren van deze gesprekken.”

Behoefte aan contact blijft  

De afgelopen 3 maanden hebben vrijwilligers bij de Coronapraatlijn zo ‘n 2000 extra gesprekken gevoerd. “Dankzij hun tijdelijk inzet, hebben we zo de toenemende vraag aan een luisterend oor goed op kunnen vangen. Ook hebben verschillende vrijwilligers van de Coronapraatlijn aangegeven zich te willen blijven inzetten voor de Luisterlijn. En dat is geweldig nieuws, want de behoefte aan contact blijft onverminderd groot.” De komende tijd volgen zij de volledige opleiding, waarna ze aan de slag gaan bij de Luisterlijn. En voor het geval het nodig is dat de Coronapraatlijn opnieuw opengaat, staan de vrijwilligers van de coronapraatlijn stand-by.