Zomereenzaamheid: ‘Telefoon van de Luisterlijn staat roodgloeiend

Nu de vakantieperiode is aangebroken en veel mensen tot rust komen, zetten vrijwilligers bij de Luisterlijn alle zeilen bij om dagelijks alle oproepen te beantwoorden van mensen die zich alleen voelen.

“Juist in de zomer merken wij dat een toenemend aantal mensen contact zoeken met ons”, vertelt vrijwilligster Sylvie Steffers. “Familie is met vakantie, vrienden zijn weg, afspraken gaan niet door. Dan kunnen mensen vaak bij niemand met hun verhaal terecht.”


Vooral ouderen voelen zich extra alleen. In de maand juni dit jaar werd er maar liefst 35.386 gebeld. Dat zijn 1.950 telefoontjes meer dan de maand daarvoor. En ook in de maand juli is nu alweer een stevige stijging te zien. In de meeste gesprekken staat eenzaamheid centraal. Daarnaast komen problemen in de relationele sfeer veelvuldig terug in gesprekken. Ruim een derde van de bellers is ouder dan 65 jaar.

Telefoon roodgloeiend
“In de vakantieperiode is het extra druk aan de telefoon en op de chat”, vertelt directeur-bestuurder Monique van Bijsterveld. “Vooral voor mensen met weinig contacten is deze periode extra lastig. Activiteiten en vrijwilligerswerk liggen stil. Buren, vrienden of familie trekken erop uit en komen minder vaak langs. Dan kunnen mensen zich behoorlijk eenzaam voelen. Een praatje kan dan enorm helpen.”

‘Niemand om mee te praten’
Van Bijsterveld merkt op dat eenzaamheid onder met name zelfstandige ouderen veel voorkomt. “Ik vind het schrijnend om te zien dat zoveel mensen zich tot ons wenden, omdat ze anders niemand hebben om even mee te praten. En als je beseft dat er ook veel mensen zijn die zich eenzaam voelen en zich niet tot ons wenden, dan hebben we het waarschijnlijk over slechts een topje van de ijsberg.Eenzaamheid onderliggend probleem“Hoewel sommige mensen direct aangeven zich eenzaam te voelen, zijn er ook veel gesprekken waarin dat pas later naar voren komt. Zo belde er laatst een vrouw over de ruzie met haar buren. De vrouw vond dat er altijd hard werd gepraat als de buren visite hadden en had hiervan iets gezegd. Later in het gesprek bleek dat er bij de vrouw nooit iemand langskwam en dat ze het moeilijk vond om de gezelligheid naast haar te horen. Daardoor voelde ze zich nog meer alleen.”

Behoefte aan een aparte eenzaamheidslijn
Eerder dit jaar deed de Luisterlijn al onderzoek naar de behoefte aan een aparte lijn voor eenzame mensen. Ruim twee derde van de respondenten gaf aan een aparte eenzaamheidslijn een goed idee te vinden. Inmiddels onderzoekt de Luisterlijn de mogelijkheden.

1 op de 6 ouderen voelt zich eenzaam tijdens de zomer
In Nederland voelt meer dan de helft van de ouderen zich eenzaam. Zij missen het gevoel van contact met anderen. In de zomer is dit gevoel bij 1 op de 6 ouderen nog sterker aanwezig. Uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB blijkt dat zij gemiddeld wel acht dagen helemaal niemand spreken.