DAG EN NACHT EEN LUISTEREND OOR

DAG EN NACHT

EEN LUISTEREND OOR

Contactregels

Hoe gaan we met elkaar om?

Wanneer je contact opneemt met de Luisterlijn, mag je van onze vrijwilligers respect en aandacht verwachten. Andersom verwachten we dat ook van jou. Wat is belangrijk?

Elkaar goed verstaanEen gesprek werkt alleen als je elkaar goed kunt verstaan. Is verstaanbaarheid lastig om welke reden ook, dan is chatten of mailen ook een mogelijkheid.

Aanspreekbaar_zijn.pngBen je nauwelijks aanspreekbaar, omdat je bijvoorbeeld onder invloed bent van drank en /of verdovende middelen? Dan kan de vrijwilliger geen gesprek met je voeren en je vragen op een later moment contact op te nemen. 

Aandacht_bij_gesprek.pngAndere bezigheden, zoals bijvoorbeeld televisie kijken, bezoek ontvangen of boodschappen doen, kunnen voor afleiding zorgen tijdens het gesprek en het contact verstoren. Ons uitgangspunt is volledige aandacht voor elkaar.

Respect_voor_elkaar.pngWe vragen je om ons respectvol te behandelen, zoals wij dat ook met jou doen.

 

Wat bieden we jou?

Voor iedereen die pijn, verdriet of zorgen heeft, eenzaam is of behoefte heeft aan menselijk contact. Het maakt niet uit of het nu iets kleins is of iets groot. Misschien heb je een vraag of probleem of wil je gewoon iets delen. We zijn er voor jou als je niet met je verhaal in je eigen omgeving terecht kunt, wilt of durft. Je kunt met de Luisterlijn over (bijna) alles praten. De gesprekken worden gevoerd door goed opgeleide vrijwilligers.

Aandacht.pngVrijwilligers luisteren met volledige aandacht naar jouw verhaal. Andersom verwachten wij ook dat je jouw aandacht bij het gesprek houdt. Als er zaken zijn die afleiden, kunnen we het gesprek beter op een later moment voeren.   

Gelijkwaardigheid.pngWe voeren gesprekken op basis van respect en gelijkwaardigheid. Onze vrijwilligers zijn geen hulpverleners of deskundigen. We voeren gesprekken van mens tot mens en daarbij staat jouw verhaal centraal. Advies geven (bijv. doorverwijzen) doen we alleen als de situatie daar om vraagt. (Bijvoorbeeld als je beter af bent bij een andere zorg- of hulpverlenende organisatie.)

Steuntje_in_de_rug.pngWe hopen dat je na een gesprek met de Luisterlijn weer verder kunt. Mocht je ons toch nog nodig hebben, dan kun je gerust nog een keer contact opnemen. Omdat we er voor zoveel mogelijk mensen willen zijn, kun je een beperkt aantal keren contact opnemen.

Heb je behoefte aan vriendschappelijk contact? Dan zijn er mogelijk andere initiatieven waar je terecht kunt. Je kunt dit in een gesprek met de Luisterlijn bespreken.  

Anonimiteit.pngAnonimiteit is erg belangrijk bij de Luisterlijn. Het zorgt ervoor dat moeilijke dingen bespreekbaar worden in een veilige omgeving. Je contactgegevens zijn niet zichtbaar en je hoeft geen persoonsgegevens te delen. Andersom geldt dit ook, de naam van de vrijwilliger of de plek van waaruit gewerkt wordt, blijft anoniem.
Lees meer over de anonimiteit in de privacyverklaring.

Gesprekken_in_de_nacht.pngIn de nacht kunnen angst en piekeren ervoor zorgen dat je niet kunt slapen. In dat geval kan het helpen om even contact te hebben. We zijn er dan graag voor zoveel mogelijk mensen, daarom duurt een gesprek niet langer dan nodig is.

NeutraliteitWe zijn er voor iedereen in Nederland. Wij maken geen onderscheid. Discriminatie wegens godsdienst, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, staan we niet toe. (Grondwet artikel 1).

De Luisterlijn streeft naar een dialoog, waarbij jouw reden om contact op te nemen leidend is voor het gesprek. We zijn er niet voor je als je een politieke of maatschappelijke boodschap wilt verkondigen, en een gelijkwaardig gesprek niet mogelijk is.

 

Ongewenst gedragWat gebeurt er bij ongewenst gedrag?

Bij ongewenst gedrag stellen we een grens en kunnen we het gesprek beëindigen. Ongewenst gedrag is bijvoorbeeld: schelden, discrimineren, schreeuwen, beledigen of bedreigen. Ook is een gesprek bij de Luisterlijn niet bedoeld voor genot of seksuele opwinding. In het uiterste geval kan (tijdelijke) blokkering het gevolg zijn.