DAG EN NACHT EEN LUISTEREND OOR

DAG EN NACHT

EEN LUISTEREND OOR

Relaties en seksualiteit

Ik heb net de dienst overgenomen van mijn collega-vrijwilliger als de telefoon gaat. 'Mijn dochter… ze is zwanger' klinkt het zachtjes. Er komen vragen bij me op maar ik houd me in, deze moeder klinkt zo ‘op’. Dat zeg ik daarom eerst. Alsof er een dekseltje is opgelicht, begint de belster te huilen. Haar man weet nog van niks, hij zal woedend zijn. Het gesprek krijgt een andere wending. We praten over de relatie met haar man. 'Ik vind het steeds moeilijker worden om echt met mijn man te praten'. Samen bekijken we wat mogelijkheden. Aan het eind van het gesprek is ze opgelucht. En met haar dochter…daar komt ze wel uit, misschien belt ze daar een ander keer over.

 Dit gesprek is fictief maar geïnspireerd op de praktijk.

Familie is kostbaar. Als het goed zit, geeft ze je liefde, zorg en bescherming. Door diezelfde (bloed)band, kan familie ook grote zorgen geven. Bezorgdheid rond geestelijke en lichamelijke gezondheid van een geliefde. Mantelzorg aan zieke ouders of kinderen. Maar ook de andere kant. Familieruzies, jaloezie, competitie en wrok komen veel voor binnen familierelaties. Familieleden kunnen je soms dieper kwetsen dan vrienden of kennissen.

Wanneer je getrouwd bent of samenwoont, verlang je naar een goede relatie met je partner, een relatie die opgebouwd wordt en langdurig is. Aanvankelijk bekijken mensen hun relatie vaak door een roze bril. Alles aan de partner lijkt positief. Maar de realiteit leert dat mensen heel verschillend zijn. En dat communiceren niet altijd even gemakkelijk is.

Onbegrip, onvermogen elkaar duidelijk te maken wat men bedoelt, kan een grote wissel trekken op de onderlinge relaties in gezinnen. Problemen kunnen zo steeds groter worden. Zolang de partners (weer) in staat zijn met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren, zijn deze problemen op te lossen. Is dit niet (meer) mogelijk, ontstaat er een relatieprobleem met de bijbehorende gevoelens van onbegrip, teleurstelling, onmacht en eenzaamheid.

Als een liefde verbroken of niet beantwoord wordt, is liefdesverdriet een heel normale reactie. Je voelt je ongelukkig, somber, leeg, eenzaam. Soms ervaar je zelfs letterlijk pijn: buikpijn, misselijkheid. De hevigheid van liefdesverdriet hangt samen met intensiteit en de duur van de liefde. In feite is het een verlies waar je om rouwt. Door er met mensen over te praten, nieuwe invulling te zoeken, verdwijnt liefdesverdriet na enige tijd. In enkele gevallen neemt liefdesverdriet ernstige vormen aan. Je raakt in een depressie, tot zelfmoordgedachten of wraakplannen aan toe. In dat geval is het goed om een huisarts of hulpverlener te benaderen.

Alle ouders vragen zich wel eens af hoe ze met hun kind moeten omgaan. Hoe krijg ik mijn zoon zover dat hij op tijd gaat slapen? Waarom luistert mijn dochter nooit als ik wat zeg? Hoe zorg ik dat mijn peuter zijn broertje niet meer bijt? Doen we het wel goed? Het komt voor dat er voortdurend ruzie is in huis. Ouders voelen zich politieagent in plaats van de gezellige ouder die ze voor hun kind willen zijn. Druk gedrag, niet luisteren, veel huilen, slaan en schoppen, Slecht eten of slapen drukken een stempel op het gezin. Ook de tiener- en puberleeftijd is geen gemakkelijke periode voor opvoeders. Opvoedingsproblemen hebben allerlei oorzaken. Gelukkig is er begeleiding en hulp te vinden voor de opvoeding. Maar opvoedingsproblemen gaan ouders niet in de koude kleren zitten. Oververmoeidheid, schaamte, en somberheid kan het dagelijks functioneren flink beïnvloeden.

Bron: www.opvoedenplus.nl

Problemen van ouders zoals relatieproblemen, ziekte, financiële problemen, verslaving etc beïnvloeden het leven van de kinderen. Vooral wanneer ze nog thuis wonen. Kinderen kunnen zich moeilijk onttrekken aan de problemen. De relatie tussen ouders en kinderen is te beschrijven in termen van rollen. De ouders hebben aanvankelijk een sterk verzorgende en verantwoordelijke rol en het kind heeft een afhankelijke rol. Door de problemen of ouderdom kunnen deze rollen omdraaien en gaat of moet een kind voor de ouder zorgen. Maar wanneer het kind zelf nog de leeftijd heeft dat het de zorg van de ouder nodig heeft, is deze verantwoording een zware belasting die tot op latere leeftijd invloed heeft.

Sommige ouders staan alleen voor de zorg voor het gezin. Door scheiding, ziekte of overlijden van de partner, een bewuste keuze of door wat voor een reden dan ook. Alleen keuzes maken rond financien, opvoeding etc. Dan kan het wel eens te veel worden.

Scheiding kan ook leiden tot het verbreken van het contact tussen een ouder en het kind. Omdat het kind wordt weggehouden bij de vader of moeder of de ouder kiest er zelf voor alle contacten te verbreken. Soms kiest het kind er voor, om welke reden dan ook, geen contact meer te hebben met een of beide ouders. Niet alleen voor ouders en kinderen, ook voor grootouders en andere familieleden kan dit een groot verdriet zijn.

Wanneer je zwanger blijkt te zijn terwijl dat niet de bedoeling was, komt er veel op je af. Je bent bang dat je hele leven gaat veranderen, bang voor de reacties van andere mensen en/of nog veel meer gevoelens.

Sommige voelen zich somber en lusteloos, andere juist geprikkeld en geïrriteerd. Hoe moet het nu verder met deze zwangerschap. Het heeft immers belangrijke gevolgen voor jezelf, je verdere leven en voor het kindje in je buik. Welke keuze je ook maakt, het is een moeilijke beslissing waar allerlei gevoelens bij komen kijken. Misschien heb je de keuze al gemaakt, maar blijf je jezelf afvragen of het een goede keuze was.

Eén op de tien paren in Nederland te maken met ongewenste kinderloosheid. Een weg van verdriet en verwerking volgt, soms gepaard met allerlei medische onderzoeken en behandelingen. Wat betekent kinderloosheid voor jezelf en je relatie? Het verwerken van kinderloosheid wordt vaak vergeleken met een rouwproces. Men moet het verlies verwerken van een kind dat nooit geboren is. In dat rouwproces horen gevoelens van ontkenning, verdriet, onzekerheid, boosheid, eenzaamheid, schuldgevoel, schaamte en aanvaarding. Er kunnen ook lichamelijke gevolgen zijn zoals hoofdpijn en spierpijn. Niet iedereen heeft overal evenveel last van en ook partners onderling doorlopen dat rouwproces vaak verschillend.

Wanneer je als stel besluit om uit elkaar te gaan, breekt er een verwarrende tijd aan. Praktisch moet er veel geregeld worden. Maar ook emotioneel gebeurd er veel. Twijfel of je er goed aan doen, een gezin dat uit elkaar valt, emoties van de kinderen, als die er zijn. Ook gevoelens van schaamte, opluchting, gemis, terleurstelling en onzekerheid kunnen tegelijkertijd spelen. Daarnaast valt je vertrouwde leven weg, ook al was je in dat leven niet meer gelukkig. Na opluchting kan eenzaamheid volgen, het gemis van een partner.

Een scheiding vindt niet alleen plaats binnen liefdesrelaties. Ook ouder-kindrelaties en goede vriendschappen kunnen verbroken worden. Ook hier worstelen mensen met gevoelend van verdriet, verwijten en eenzaamheid.

Seks is intiem en persoonlijk. Het gaat om jouw lichaam en dat van een ander. Je kan er van genieten en het kan binnen een liefdesrelatie je letterlijk en figuurlijk dicht bij de ander brengen. Maar het kan je ook kwetsen. Omdat een ander jouw grenzen heeft overschreden, omdat je door omstandigheden verder bent gegaan dan je achteraf had gewild. Of je hebt seksuele problemen, het doet pijn, je loopt een soa op of je blijkt ongewenst zwanger.

Het is daarom goed te weten wat jij met je lichaam wilt en met wie. Wat je wensen en je grenzen zijn. Daarnaast is het goed om jezelf te informeren wat de risico's van seks zijn en hoe je jezelf en de ander kunt beschermen.

Wanneer je problemen hebt rond seksualiteit, ben je niet de enige. Een kwart van de mensen heeft weleens problemen met seksualiteit. Pijn, desinteresse, orgasmeproblemen etc, kunnen veel frustratie en zelfs ruzie veroorzaken. soms is het van tijdelijke aard, bijvoorbeeld door een stressvolle periode. Maar wanneer het langdurig is, heeft het vaak een negatieve invloed op je dagelijkse leven. Seksuele problemen leiden vaak tot spanningen in de relatie en mensen hebben vaker last van minder zelfvertrouwen, spanningen en sombere gevoelens.  Volgens het laatste grote wetenschappelijk onderzoek “Seksuele Gezondheid in Nederland 2006” van de Rutgers Nisso Groep blijkt dat seksuele problemen en psychische problematiek sterk samen hangen. Veel psychische klachten worden door seksuele problemen veroorzaakt.

Lees hier meer over seksueel misbruik.

Verliefd zijn is mooi en sprookjesachtig. In de wolken lopen met vlinders in de buik. Maar het kan soms ook een bron zijn van onzekerheid, schaamte en zelfs pijn. Je liefde wordt niet beantwoord of/en je gaat twijfelen: ben ik wel mooi en leuk genoeg? Wat moet ik doen om te laten weten dat ik hem of haar leuk vind? Wanneer het zover komt dat je een relatie/verkering krijgt, is dat als het goed is een heerlijke, spannende periode. Je leert elkaar steeds beter kennen en gaat steeds meer van elkaar houden. Natuurlijk zal je tegen dingen aanlopen, onenigheid krijgen, elkaar teleurstellen. Maar als het goed zit, overwin je dat samen. Maar wanneer het toch uit gaat, om welke reden dan ook, is dat heel moeilijk. Het kan op een vriendschappelijke manier gaan maar ook op een heel vervelende manier. Heel plotseling zonder dat je het verwachtte of door vreemdgaan. Dat is pijnlijk en kwetsend. In de ergste gevallen gaat het uit omdat de ander je heeft misbruikt, bedreigd of mishandeld.

Vrienden zijn voor ieder mens belangrijk, ze verrijken het leven. Uit onderzoek blijkt dat vriendschap en sociale steun veel bescherming kunnen bieden, bijvoorbeeld tegen depressieve klachten. Tegelijkertijd is een vriendschap ook kwetsbaar. Wanneer een vriend je vertrouwen schaadt, kan dat grote gevolgen hebben voor je vertrouwen in mensen. Ook het verlies van een goede vriend, door bijvoorbeeld verhuizing, veranderende levensstijl, of ruzie, kan heel pijnlijk zijn. Het kan ook zijn dat je moeite hebt om echte vrienden te maken of te behouden. Dat kan je eenzaam en onzeker maken.

Liefde en seksualiteit

www.sense.info
Informatie over seksualiteit, seksuele gezondheid, verliefdheid en liefde

www.ldvd.nl
Een site over liefdesverdriet, relatiebreuken en alles wat daarmee te maken heeft. Uitwisseling van ervaringen, steun en advies met anderen.

www.seksualiteit.nl
Betrouwbare informatie over seksualiteit, ook de minder leuke kanten.

Informatie en hulp bij vragen en problemen over seksualiteit: www.soa.nl, www.weetal.nl (Dove jongeren), www.zoenenenzo.nl (voor jongeren met een handicap)

Ouder - kind

www.oudersonline.nl
Online magazine en forum over opvoeding.

www.opvoedadvies.nl
Een steunpunt voor iedereen die vragen heeft over opvoeding en problemen met en bij kinderen tussen de 0 en 18 jaar

www.ouderverstoting.nl
Informatie over het moedwillig verbreken van het contact tussen ouder en kind.

Relatieproblemen

www.relatietip.nl
Anonieme hulp bij relatieproblemen

www.familiebemiddeling.nl
Hulp bij familieruzies

Revolutie binnen de relatie (Riekje Boswijk-Hummel)

Hoe komt het dat liefdesrelaties soms vastlopen? Is uit elkaar gaan het enige dat er dan opzit? Hoe kun je een relatie leefbaar houden én inhoud geven? Wat is liefde eigenlijk? Met deze en dergelijke vragen als uitgangspunt schreef Riekje Boswijk-Hummel dit boek. Eerst schetst zij welke krachten er tussen partners werkzaam zijn, waar die vandaan komen en hoe ze in elkaar kunnen haken, waardoor een relatie kan vastroesten in rollen en patronen. Vervolgens toont zij aan dat de enige wezenlijke verandering in zo'n situatie de persoonlijke verandering van beide partners is. Wat er binnen een relatie tijdens dergelijke persoonlijke veranderingsprocessen kan gebeuren beschrijft zij in het laatste onderdeel van het boek: een prachtige weergave van de groei naar zelfstandigheid en volwassenheid. Liefde ontwikkelen blijkt een diepgaand en vérstrekkend transformatieproces te zijn.

Ruzie (Riekje Boswijk-Hummel)

Wat gebeurt er eigenlijk als je ruzie hebt? Hoe komt het dat je je soms zo machteloos kunt voelen? Wat is pijn eigenlijk? Hoe moetje met je verdriet en je woede omgaan? Hoe ga je om met autoriteit? Wat is 'dichtklappen'? Wat is 'zieligheid'? Hoe komt het dat ruzies vaak zo lang duren? En helemaal niets opleveren? Deze en nog talloze andere vragen komen in dit boek aan de orde. Op een zeer systematische en bijna 'simpele' wijze legt Riekje Boswijk uit wat er met je energie gebeurt tijdens ruzies, hoe een machtsstrijd ontstaat en verloopt én wat je kunt doen om ruzies uit de knoop te halen en eventueel te voorkomen.

De duivelsdriehoek (Carolien Roodvoets)

Over de gevaren en de verleidingen van het vreemdgaan. Vreemdgaan is een fenomeen dat onze fantasie prikkelt. Waarom is de verleiding van het overspel zo sterk, ondanks alle ellende die er meestal van komt? Volgens schattingen gaat één op de vijf mannen en één op de tien vrouwen vreemd. Carolien Roodvoets, mede-auteur van Nu alleen de liefde nog, beschrijft op heldere wijze de psychologische achtergronden van overspel. Wat drijft de vreemdganger? Wat zijn de motieven van de minnares? En wat is de reden dat de bedrogen echtgenote haar man ondanks alles toch niet kwijt wil? Roodvoets' betoog wordt op levendige wijze geïllustreerd door waar gebeurde verhalen van mannen en vrouwen.

Liefde in vele facetten (Iteke Weeda)

In dit nieuwe boek brengt Iteke Weeda haar in decennialang wetenschappelijk onderzoek gerijpte inzichten rond de liefde terug tot de essentie. Op inspirerende, heldere en tegelijk nuchtere wijze brengt zij het thema liefde in verband met andere levensterreinen. Zo schrijft zij over verliefdheid en vriendschap, seksualiteit en passie, relatieproblemen, angst en macht, onmogelijke en onbeantwoorde liefde, liefde 'in meervoud', relatiebreuk en liefdevol loslaten.

Kleinkind onbereikbaar (Cornelie van Well)

de verhalen van grootouders, die om uiteenlopende redenen geen contact meer hebben met hun kleinkinderen. Ook kleinkinderen komen aan het woord, evenals ouders die besloten hebben het contact met hun ouders te verbreken. Deskundigen - mediators, een advocaat - geven praktische tips.

Seksualiteit

Seksuele problemen bij het vrijen (Maureen Luyens)

Seksuele problemen zijn moeilijk bespreekbaar. Ze zitten ook vaak achter andere klachten verscholen. Ze liggen op de grens van het medische en het psychologische domein en vragen een heel specifieke aanpak, Dit boek staat eerst stil bij de diagnose en bespreekt dan de mogelijke oorzaken. Daarna worden één na één behandelingen voorgesteld. Seksuele opdrachten vormen daarbij een belangrijk onderdeel. Het boek is in de eerste plaats bestemd voor hulpverleners, maar hulpvragers kunnen het meelezen.

Hij, anders Zij (R. van Leeuwen)

Over transseksualiteit. Gesprekken met transseksuelen, hun partners, ouder en kinderen, de visie van hulpverleners.

Het verlies van de onschuld (G. Hekma)

Het alledaagse en het ongewone van de seksualiteit: negen prikkelende en gedegen bijdragen over de seksualisering van de samenleving. Met een inleiding van Paul Schnabel.

Min of meer macho (A. Heffels en W. Bezemer)

Mannen aan het woord over hun seksualiteit aan de hand van diepte-interviews met mannen van alle leeftijden en uit alle lagen van de bevolking.

Juno Juno MacGuff blijkt na een vrijpartij met klasgenoot Bleeker zwanger te zijn. Gesteund door haar vader, haar stiefmoeder en haar vriendin Leah gaat Juno op zoek naar geschikte adoptieouders voor haar ongeboren baby. De keuze valt op Mark en Vanessa. Als draagmoeder wil Juno goed kennismaken met dit welgestelde koppel.

The Bridges of Madison County Na haar dood vinden de kinderen van Francesca Johnson haar dagboek. In het dagboek lezen ze dat hun moeder in de zomer van 1965 een kortstondige relatie had met een fotograaf, die een paar dagen in het dorp is geweest om de plaatselijke historische bruggen te fotograferen. Deze romance, die plaatsvond toen de rest van het gezin een paar dagen het dorp uit was, heeft haar kijk op het leven compleet veranderd en haar laten inzien dat ze eigenlijk niet gelukkig was tijdens haar huwelijk. In het dagboek, dat uit drie delen bestaat, heeft ze een wens voor haar kinderen.  

Thirteen Tracy is een slim, 13 jarig pubermeisje op de middelbare school. Ze is echter een tikje naïef en dat komt niet goed uit wanneer ze Evie, het mooiste en populairste meisje van de school, leert kennen. Tracy wordt meegesleurd in een wereld van drank, drugs, seks en feesten. Ze gooit haar hele identiteit om en dat levert de nodige spanningen op met haar moeder, haar leraren en haar oude vrienden.

Little Children Zoals Nederland vele VINEX-wijken kent, zo heeft Amerika zijn suburbs: welvarende en keurig aangeharkte buitenwijken voor de blanke Amerikaanse middenklasse. In zo’n microkosmos speelt Little Children zich af, een psychologisch drama dat focust op het wel en wee van twee gezinnen. Ogenschijnlijk happy families, maar ondertussen broeit het behoorlijk onder het oppervlak.

Amour Georges (Jean-Louis Trintignant) en Anne (Emmanuelle Riva) zijn in de tachtig. Ze zijn fatsoenlijke, gepensioneerde muziekdocenten. Hun dochter Eva (Isabelle Huppert) woont in het buitenland met haar gezin. Op een dag krijgt Anne een beroerte waardoor de liefdesband binnen de familie danig op de proef wordt gesteld.

 

The Notebook. Allie en Noah komen uit twee heel verschillende maatschappelijke milieus en worden hevig verliefd op elkaar. Wanneer Noah uit de oorlog terugkomt, heeft hij al jaren niets meer van Allie gehoord. Zij is ondertussen verloofd met een succesvol zakenman, maar is haar eerste liefde nooit vergeten. Het verhaal over hun liefde wordt in het zorgcentrum voorgelezen door Noah aan Allie uit een notitieboekje. Allie is dan dementerend maar herinnert tijdens het voorlezen steeds meer uit het verleden en wie Noah is.