Ben jij degene die luistert, ook als er wordt gefluisterd?

Persbericht

Sensoor zoekt luistertalent voor haar telefonische en online hulpdiensten en voert daarom de vrijwilligerscampagne ‘dus ik luister’. De vrijwilligers van Sensoor bieden dag en nacht een luisterend oor aan mensen die hun verhaal niet in hun eigen omgeving kwijt willen of kunnen. Ze luisteren naar verdriet en problemen, geven steun en denken mee. Komend najaar starten er Sensoortrainingen in het hele land om nieuwe vrijwilligers op te leiden.

Nieuwe vrijwilligers zijn hard nodig want de behoefte aan een anoniem luisterend oor is groot. Uit het recent gepubliceerde jaarverslag van Sensoor blijkt dat de vrijwilligers in 2015 ruim 257.000 gesprekken hebben gevoerd. Met name eenzaamheid, psychische problemen en relatieproblemen werden veel besproken.

De échte aandacht voor de ander maakt een Sensoorgesprek bijzonder. Vrijwilligers kunnen de ander ondersteunen, meedenken, pijn erkennen en verzachten. Vrijwilliger Diede vertelt: ‘’In de gesprekken ga ik om de ander geven. Ik weet niet wie of waar diegene is. Waar het om draait is het pure contact. De aandacht. Het mens-zijn.’’

Vrijwilliger bij Sensoor
Iedereen die vrijwilliger wil worden volgt de Sensoortraining. Deze training bereidt vrijwilligers goed voor op het voeren van gesprekken waarin echte aandacht voor de ander centraal staat. Na deze training worden vrijwilligers professioneel begeleid en ondersteund. Voor meer informatie over het vrijwilligerswerk kunnen geïnteresseerden terecht op de website www.sensoor.nl/vrijwilligerswerk.

Sensoor biedt al meer dan 57 jaar ondersteuning door middel van een anoniem gesprek op afstand. Inmiddels gebeurt dit via telefoon, chat en e-mail vanuit 26 locaties in het hele land. In 2015 wonnen de vrijwilligers van Sensoor de Meer dan Handen award, samen met 113Online. Dit is een prachtige erkenning voor het werk dat zij dag en nacht doen.

--- EINDE PERSBERICHT---

Noot voor de redactie: Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Karen van Engelshoven, communicatiemedewerker Sensoor.
E-mail: k.vanengelshoven@sensoor.nl
Telefoon: 0346-590098