DAG EN NACHT EEN LUISTEREND OOR

DAG EN NACHT

EEN LUISTEREND OOR

Angsten

Op de chathulp komt al snel het eerste gesprek binnen. Regelmatig wordt ze meegevraagd naar concerten en grote feesten, begint ze. Steeds zegt ze af. ‘Ik word helemaal gek in een mensenmassa. Ik ga hyperventileren en denk dat ik flauwval.’ Grote feesten ontwijkt ze ook. De echte reden durft ze niet tegen haar vrienden te zeggen. ‘Dan denken ze dat ik gek ben, of in ieder geval heel kinderachtig. Wat denk jij? Ben ik gek?’. ‘Ik heb hoogtevrees, op het keukentrapje sta ik al te trillen. Gek he?’ type ik. Ik krijg een smiley terug. Ze is niet gek. We praten over angsten en haar zorg om buiten de vriendengroep te raken.

Dit gesprek is fictief maar geïnspireerd op de praktijk.

Iedereen is wel eens bang. Gelukkig maar, want angst waarschuwt mensen voor naderend gevaar. Je schrikt wanneer je een brandlucht ruikt, zodat je snel het vuur kan blussen of vluchten. Maar je kan ook bang zijn wanneer de omstandigheden daar weinig of geen aanleiding toe geven. Je durft het huis niet uit zonder tien keer te controleren of het gas uit is. Of het zweet breekt je uit bij de gedachte dat je een telefoontje moeten plegen. Mensen met zulke buitensporige angsten vermijden de vaak doodgewone situaties die ze met de angst in verband brengen. Iemand met zulke angsten heeft een angststoornis.

Een paniekaanval is een korte periode van intense angst. Daarbij is sprake van hartkloppingen, transpireren, trillen of beven, gevoel van ademnood of te stikken, pijn op de borst, misselijkheid of buikklachten, een gevoel van duizeligheid, de angst om de zelfbeheersing te verliezen of de angst om dood te gaan. Je vermijdt situaties waarvan je denkt dat paniekaanvallen daar een grotere kans hebben, bijvoorbeeld drukke winkels, situaties waarbij iemand ver van huis is of afgesloten ruimtes.

Hierbij ben je vooral bang voor de afwijzing door anderen. Zo ongeveer één op de tien mensen heeft er last van. Sociale angst leidt vaak tot vermijding van sociale contacten en kan daardoor tot vereenzaming leiden. Die vereenzaming is dan een soort van zelfbescherming geworden. Sociale angst kan er ook toe leiden dat je in contact met anderen niet durft te zeggen wat je eigenlijk denkt. Je bent geneigd om vooral dingen te doen waarvan je denkt dat anderen ze van je verwachten. Ook hierdoor denk je afwijzing te voorkomen. Het kan dan ook leiden tot sterke afhankelijkheid van anderen.

Faalangst treedt vooral op bij het leveren van prestaties. We maken onderscheid tussen een "gezonde" spanning die je kan helpen beter te presteren. Faalangst leidt ertoe dat je jezelf zó angstig maakt voor het maken van fouten dat je moeite krijgt met het gewoon functioneren. De oorzaak van faalangst is te vinden in de eisen die je aan jezelf stelt.

Je hebt een fobie wanneer je een angst hebt ontwikkeld voor een speciale situatie. Dit kan b.v. het staan op een hoogte zijn: hoogtevrees. Of het kan gaan om angst voor spinnen of andere kleine diertjes. Andere voorbeelden ervan zijn claustrofobie: de angst voor kleine ruimtes en de angst voor onweer.

Dwangstoornis is een angst die gepaard gaat met gedrag wat telkens weer herhaald moet worden. Zo wordt een dwangstoornis, die gepaard gaat met veel handen wassen en een angst om "besmet" te raken vaak smetvrees of wasdwang genoemd. Vaak speelt hier een obsessie een rol, een niet reële angst voor besmetting. De angst wordt bestreden door het handenwassen. Vaak staat iemands volledige dag in het teken van wassen en allerhande schoonmaakrituelen. Dit kan op den duur ook depressieve gevoelens veroorzaken.

Ook de posttraumatische stressstoornis valt onder de angststoornissen, hoewel deze een speciale plaats inneemt. Deze stoornis ontstaat wanneer je iets meemaakt waarbij jezelf of mensen in je omgeving een zeer ingrijpende, vaak levensbedreigende gebeurtenis doorstaan. Meestal een gebeurtenis die te moeilijk is om in één keer te kunnen verwerken. Herbeleving van de gebeurtenis komt daardoor veel voor. Bijvoorbeeld door heftige nachtmerries over deze gebeurtenis. Hoewel dit deel kan uit maken van het normale verwerkingsproces, blijven deze herbelevingen en nachtmerries bij de posttraumatische stress-stoornis vaak zeer lang voorkomen.

Bron: http://www.health-psychology.com

www.angstlijst.nl
Informatie over allerlei angsten en advies.

www.psychischegezondheid.nl/angststoornissen
Informatie, advies en de mogelijkheid brochures te bestellen.

www.centrum45.nl
Stichting Centrum ’45 is het landelijk instituut voor specialistische diagnostiek en behandeling van psychotraumaklachten door vervolging, oorlog en geweld.

www.interapy.nl
schrijfbehandeling voor mensen met traumatische klachten via internet.

Dat durf ik niet (T. IJzermans)

Angst is normaal, angst is nuttig, maar angst kan ook een handicap worden. Angst kan zich op verschillende manieren en in verschillende vormen openbaren. Bepaalde angsten worden fobie genoemd. Een fobie is een voor anderen moeilijk te begrijpen vrees voor de meest uiteenlopende zaken: hoogtevrees, straatvrees, insectenvrees enzovoort. De lezer wordt uitgenodigd om de eigen angsten te onderzoeken; hoe ontstaan ze, hoe worden ze in stand gehouden, wat kan men er zelf aan doen om de angst onder controle te krijgen? Voor dit laatste wordt een aantal doe-het-zelftechnieken uiteengezet.

ISBN: 89060096260

Leven met een fobie (J. Hoevenaars)

Zo'n acht procent van de totale bevolking krijgt in de loop van het leven met een fobie te maken. Het gaat dan om een extreme angst voor bijvoorbeeld een bepaald dier, een natuurverschijnsel, kleine ruimten of manieren van reizen.

In 'Leven met een fobie' komen de oorzaken, behandelmogelijkheden en zelfhulptechnieken voor (specifieke) fobieën uitgebreid aan de orde. Op heldere wijze beschrijft de auteur de kennis over (specifieke) fobieën die er op dit moment is. Hierdoor wordt het mogelijk zo'n fobie zelf met succes te bestrijden en/of er de meest geschikte hulp voor te zoeken.

ISBN: 9789031339112

Ik ben er kapot van ( C. Mittendorff en E. Muller)

In dit boek wordt uitgelegd wanneer er sprake is van een psychotrauma, welke gevolgen dat kan hebben en welke stressreacties meestal optreden. Er wordt aandacht besteed aan het verwerkingsproces en hoe men om kan gaan met schokkende voorvallen waarbij het belang van sociale steun en erkenning wordt benadrukt. Vanzelfsprekendheden en illusies als onkwetsbaarheid, rechtvaardigheid en voorspelbaarheid komen aan de orde. Ook wordt ingegaan op de vraag wanneer de verwerking verstoord is of vastloopt en er sprake is van een posttraumatische stress-stoornis. Ten slotte wordt duidelijk gemaakt wanneer deskundige hulp nodig is en wordt aandacht geschonken aan gebeurtenisgerichte psychotherapie voor verwerkingsstoornissen.

Ik ben er kapot van is bedoeld als hulpmiddel voor mensen die een schokkende gebeurtenis te verwerken hebben en is ook geschiktvoor hulpverleners en psychotherapeuten.

ISBN: 90-5352-308-1

Trauma en herstel (J.L. Herman)

Wat hebben verkrachte vrouwen en oorlogsveteranen, mishandelde kinderen en politieke gevangenen gemeen? En wat zijn de overeenkomsten tussen de overlevenden van concentratiekampen en de overlevenden van mishandeling binnen het gezin?

Judith Herman geeft in dit baanbrekende boek de resultaten van haar onderzoek naar geweld en laat zien welke verbanden er bestaan tussen de persoonlijke gruwelen en maatschappelijke trauma's.

ISBN: 90-2841-653-6

Paniek en angst te lijf (John Illman )

Iedereen heeft angsten en iedereen kent situaties waarbij hij volledig in paniek raakt. Dat is niets meer dan een natuurlijke en gezonde menselijke reactie op gevaar. Iets anders is het als je leven in het teken staat van onterechte angstgevoelens. Of het nu gaat om faalangst, een spinnenfobie of een allesoverheersende angst om je partner te verliezen. In dit praktische boek laat John Illman zien hoe je je eigen angsten onder controle kunt krijgen door te leren begrijpen welke processen er plaatsvinden in jouw hersenen als je een angstaanval krijgt. Op die manier wordt het makkelijker om stressvolle situaties het hoofd te bieden.

ISBN: 9026965850

De angst de baas (Frits Winter)

Dit boek is een praktisch hulpmiddel, waarmee je jouw vrijheid weer terug kunt veroveren. Met angst voel je vaak heel eenzaam en onbegrepen. Dit boek kan je helpen dit isolement te doorbreken. Deze handleiding is bij uitstek geschikt om samen met je partner, met vriend of vriendin, met lotgenoten of met je therapeut door te nemen. De talrijke vragen en huiswerkopdrachten maken het geen vrijblijvende theoretische beschouwing, maar een acht werkboek. ISBN: 9055132233

Ik kon wel door de grond zakken (Jan Schouten)

Een boek over over verlegenheid en sociale angst. Iemand die verlegen is heeft het idee dat de wereld bestaat uit vlotte en ontspannen mensen, die altijd hun woordje klaar hebben en zich nooit ongemakkelijk voelen. Niets is minder waar: bijna de helft van de mensen die u kent of tegenkomt voelt zich regelmatig verlegen. Hoe kom je aan verlegenheid, hoe kun je het voorkomen en hoe kom je er vanaf? In dit boekje staan oefeningen waarmee men schaamte, onwennigheid, onzekerheid en spanning de baas kan worden.

ISBN: 9060096258

Niet durven, toch doen (Susan Jeffers )

Wat houdt ons tegen om de persoon te zijn die we willen zijn, om de dingen te doen die we willen doen? Het antwoord - de basis van alle antwoorden - is angst. Angst om beslissingen te nemen, om auto te rijden, om een bekende op te bellen, maar ook angst om een relatie te beginnen of te beëindigen, om alleen te zijn, om oud te worden... Waaruit onze angst ook bestaat, het is een levensfeit waar niemand aan ontkomt. Angst kan echter ook verlammend werken en leiden tot gevoelens van onzekerheid, frustratie, besluiteloosheid, kwaadheid of hulpeloosheid. En dat is niet nodig! Psychologe Susan Jeffers leert ons de angstgevoelens die ons blokkeren te herkennen, te accepteren en er overheen te stappen. Met begrip en humor leert ze ons stap voor stap die angst weliswaar te voelen, maar tóch die dingen te doen die we eigenlijk willen doen.
ISBN: 9043900966

Depressie en angstgevoelens overwinnen (M.E. Lange-Ernst)

Iedereen krijgt in zijn leven wel eens te maken met sombere stemmingen, angstgevoelens en depressies. Dit kan zich op verschillende manieren uiten: slapeloosheid, neerslachtigheid, nervositeit, innerlijke onrust, schuldgevoel, concentratiestoornissen,... Dit boek helpt u de verschillende vormen van angst en depressies beter te begrijpen. Er worden verschillende therapieën besproken zoals een behandeling met medicijnen, psychotherapeutische behandelingen, natuurlijke geneesmiddelen, Ook ondersteunende alternatieve methoden, zoals aromatherapie, acupunctuur, acupressuur en ontspanningstechnieken, worden besproken.

ISBN 90-2438-089-8

Bekijk ze als mensen (Rob Derksen)

De schrijver praat openhartig over zijn verleden, hoe hij zelf onder veel `stickers' is uitgekomen en hoe hij zich heeft weten te verlossen van veel emoties en angsten.