Map Onderzoeken

pdf Samenvatting van het onderzoek naar de betekenis van de Luisterlijn

Samenvatting van het onderzoek naar de betekenis van de Luisterlijn

Het onderzoek werd uitgevoerd door SEOR, een onderzoeksbureau van de Erasmus Universiteit Rotterdam, en bevat verschillende activiteiten. Centraal stond de vraag of mensen die contact opnemen met de Luisterlijn hier baat bij hebben gehad. En zo ja, welk effect dit had op hun situatie. Ook werd onderzocht wat de betekenis is van het werk voor vrijwilligers.

pdf Factsheet van het onderzoek naar de maatschappelijke betekenis van de Luisterlijn

Factsheet van het onderzoek naar de maatschappelijke betekenis van de Luisterlijn

Het onderzoek werd uitgevoerd door SEOR, een onderzoeksbureau van de Erasmus Universiteit Rotterdam, en bevat verschillende activiteiten. Centraal stond de vraag of mensen die contact opnemen met de Luisterlijn hier baat bij hebben gehad. En zo ja, welk effect dit had op hun situatie. Ook werd onderzocht wat de betekenis is van het werk voor vrijwilligers.

pdf Tevredenheid en motivatie vrijwilligers Europese Telefonische Hulpdiensten

Tevredenheid en motivatie vrijwilligers Europese Telefonische Hulpdiensten

Europees onderzoek naar de tevredenheid en motivatie van vrijwilligers bij anonieme hulplijnen (Telefonische Hulpdiensten). Gepubliceerd in december 2015.

pdf Verwey Jonker Onderzoek onder gebruikers Sensoor

Verwey Jonker Onderzoek onder gebruikers Sensoor

Onderzoek naar het effect van een anoniem gesprek door het Verwey Jonker Instituut 2013

pdf Luisteren naar eenzaamheid

Luisteren naar eenzaamheid

Onderzoek luisteren naar eenzaamheid. Verschenen n.a.v. onderzoek Cephir: 'Echte aandacht voor eenzaamheid', maart 2012

pdf Verwey-Jonker onderzoek: De betekenis van aandacht

Verwey-Jonker onderzoek: De betekenis van aandacht

Dit onderzoek beschrijft de inhoud en de theoretische onderbouwing van het werk van Sensoor, maart 2012. 

pdf Sensoor in de keten

Sensoor in de keten

Verschenen n.a.v. het symposium 'De aandachtsmaatschappij', november 2008.

pdf Een halve eeuw echte aandacht

Een halve eeuw echte aandacht

Verschenen n.a.v. 50 jaar telefonische hulpverlening in Nederland, april 2008