Maatschappelijke organisaties bezinnen rond ‘’Aandacht’’

Rotterdam- Maandag 10 november vond in Arminius, podium voor kunst, cultuur en debat te Rotterdam, het symposium ‘’De aandachtmaatschappij’’ plaats. Zo’n 150 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en studenten van Hogeschool Rotterdam waren aanwezig. Centraal stond het belang van echte aandacht in de zorgverlening en de rol van professionals en vrijwilligers.

Het symposium werd aangeboden ter gelegenheid van het 50 jaar bestaan van Sensoor. Sprekers prof. dr. Andries Baart en Prof. dr. Giel Hutschemaekers verkenden vanuit hun specialiteit de betekenis van aandacht in onze maatschappij. De lezingen werden afgewisseld met een panelgesprekken, een debat met het publiek en videofelicitaties van Burgermeester Opstelten, Burgermeester Cohen en Karin Bloemen. Finus Kuijs, directeur Sensoor Zeeland, presenteerde het boekje ‘’De aandachtsmaatschappij’’ . Het boekje toont de vele samenwerkingsmogelijkheden tussen Sensoor en andere maatschappelijke organisaties.

Het belang van aandacht

Kan een hulpverlener hulp bieden zonder problemen op te lossen? Spreker prof. dr. Andries Baart verklaart aan de hand van deze vraag zijn presentietheorie. Wanneer een hulpverlener dicht bij de hulpvrager staat, echt aandacht geeft, ontstaat er een vertrouwensrelatie. Hierdoor voelt de hulpvrager zich erkent. Aandacht en daarmee erkenning geeft al verlichting in de pijn van de hulpvrager.

Deze aandacht is echter steeds schaarser in de hulpverlening. Vanwege tijdsgebrek, werkdruk en protocollen, verschuift dit steeds meer naar vrijwilligers en mantelzorgers.  Een kwalijke ontwikkeling, vindt prof. dr. Andries Baart. Vrijwilligers mogen niet de aandacht overnemen die professionals horen te geven, is zijn conclusie. 

Vrijwilligers en professionals

De tweede spreker, prof. dr. Giel Hutschemaekers, haakt in op de rol van professionals en vrijwilligers in de zorg. Hij presenteert het expertdenken: Wie het langst gestudeerd heeft en het meest gespecialiseerd is, is het beste in het oplossen van een probleem. Daaruit volgt dat mantelzorgers en vrijwilligers tweederangs ofwel amateurs in de hulpverlening zijn.
Deze redenering is een mythe, aldus prof. dr. Giel Hutschemaekers. De praktijk bewijst dat de specialist niet automatisch de beste oplossing heeft. Dit hangt af van de context van het probleem. Zo kan een moeder de ernst van de buikpijn van haar kind in eerste instantie veel beter inschatten dan een internist.
Vrijwilligers en professionals moeten elkaar aanvullen als het gaat om echte aandacht, ieder vanuit zijn eigen rol, is het advies van prof. dr. Giel Hutschemaekers,.

50 jaar Sensoor

Zowel prof. dr. Andries Baart als prof. dr. Giel Hutschemaekers verrichtte in het verleden vrijwilligerswerk voor Sensoor, toen nog SOS Telefonische hulpdienst. Sensoor is de grootste organisatie in Nederland die emotionele ondersteuning op afstand biedt. Er zijn 25 vestigingen in het hele land. Het boekje ‘’De aandachtsmaatschappij’’  is gratis te bestellen via het secretariaat van Sensoor Rotterdam: 010-4363444.