Lezingen

Hoe is het gesteld met de aandacht in onze samenleving? Het de Luisterlijnproject ‘De aandachtsmaatschappij’ onderzoekt dit via een serie lezingen. Experts verkennen vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken de begrippen maatschappij en aandacht op hun samenhang en betekenis. Wat betekent aandacht? Wanneer en waar wordt het gemis eraan zichtbaar? 

Naluisteren: Lezing Vrijwilligerswerk in de participatiesamenleving

Met de komst van de participatiesamenleving verandert er veel in de wereld van vrijwilligerswerk. Van vrijwilligers wordt steeds meer verwacht. De grenzen met betaald werk dreigen te vervagen doordat betaald werk wordt wegbezuinigd en van vrijwilligers wordt verwacht dit op te vangen, maar dan wel zonder dat er sprake is van verdringing. Ook zien we de opkomst van burgerinitiatieven en stimulans daarvan door gemeentes. Wat betekenen al deze veranderingen voor het (traditionele) vrijwilligerswerk? Over deze vragen ging de lezing van Evelien Tonkens op woensdag 7 oktober in de Pauluskerk in Rotterdam.

Vrijwilligerswerk in de participatiesamenleving, 07.10.2015 Pauluskerk, Rotterdam

document Vrijwilligerswerk in de participatiesamenleving, 07.10.2015 Rotterdam (4.52 MB) (Powerpoint presentatie)

Evelien Tonkens is sinds 2014 hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de publieke sector aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is (co)auteur van vele artikelen en boeken. Deze lezing is onderdeel van de serie 'De aandachtsmaatschappij'. Dit de Luisterlijnproject onderzoekt de vragen: hoe is het gesteld met de aandacht in onze samenleving? In welke mate wordt er belang gehecht aan een aandachtige omgang met het leven?  Eerdere lezingen werden o.a. verzorgd door Prof. Dr. Harry Kunneman, Prof. Dr. Paul Schnabel, Dr. Anja Machielse, Prof. Andries Baart en Prof. Dr. Hutschemaekers die elk vanuit hun specialiteit het thema de aandachtsmaatschappij onderzochten.

Eerdere lezingen beluisteren:

Lezing conferentie Maatjesproject 18.11.2014, Rotterdam

<

Conferentie Eenzaamheid, o.a.  dr. Anja Machielse 26.09.2013, Oosterbeek

Georganiseerd door de Luisterlijn en de Provincie Gelderland in samenwerking met de SBOG en Coalitie Erbij.

Deel 1

- Welkom door de heer Piet Nieuwenhuysen, dagvoorzitter
- Opening door mevrouw Betty Smits-van Sonsbeek
- Inleiding door de heer Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde van de Provincie Gelderland
- Lezing dr. Anja Machielse, hoofddocent aan de Universiteit voor Humanistiek en hoofd onderzoek bij LESI (Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie

Deel 2

 - Presentatie van een aantal opvallende en inspirerende initiatieven op het gebied van samenwerking, sport en ontmoeting. Mevrouw Machielse geeft een reactie op de verschillende initiatieven.

Moderne Kwetsbaarheid, dr. Anja Machielse 28.03.2012, Rotterdam

Trage Vragen, prof. dr Harry Kunneman 19.01.2010, Rotterdam


Lezingen downloaden:

Levenskunst, dr. Thijs Tromp, 10.04.2013 Rotterdam (alleen sheets)

Zorg en Welzijn herijkt, prof. dr. Govert Buijs 29.03 en 17.05.2011 Rotterdam en Dordrecht

Een de Luisterlijngesprek, dhr. D. Baert 24.09.2010 Rotterdam

Trage Vragen, prof. dr Harry Kunneman 19.01.2010 Rotterdam

Aandacht en presentie, prof dr. Andries Baart symposium 10.11.2008 Rotterdam

Een wereld winnen met complementariteit, prof Giel Hutschemaekers symposium 10.11.2008 Rotterdam