Bert, 65 jaar

‘Een luisterend oor geeft rust, dat alleen helpt al.’

In de lokale krant las ik een interview met een trainer van Sensoor. Het sprak mij direct aan: er zijn voor een ander met een luisterend oor. Ook de diversiteit aan mensen en daarmee aan onderwerpen, leek mij boeiend. Toen ik nog werkte als gerechtsdeurwaarder, was het ook zo belangrijk om echt te luisteren naar mensen, met welke problemen ze zaten.

Door er te zijn met een luisterend oor, geef je iemand de gelegenheid om zijn of haar verhaal te doen. Het geeft rust, en dat alleen helpt al. Gesprekken over eenzaamheid en het verlies van dierbaren of gezondheid, maken indruk op mij.

Ik neem de gesprekken niet mee naar huis. Het heeft geen zin er over te piekeren, je kunt er niets aan veranderen. Soms zou je wel meer contact willen met iemand, zodat je weet hoe het verder gaat. Maar als iemand weer terug belt, nemen mijn collega-vrijwilligers het over.

Het is fijn om te merken dat mensen iets aan het gesprek hebben, ze verder zijn geholpen. Dat geeft mij zoveel voldoening. Ik vertel dit ook aan mensen die mij geschikt lijken voor dit vrijwilligerswerk, mensen die goed luisteren, niet alleen maar praten. Het is machtig mooi werk!

Vrijwilliger Bert, 65 jaar, 3 jaar in dienst.