Nieuws

Leiden: Enerverende ochtend tegen eenzaamheid

Nieuws

Op woensdag 10 februari werd in het kader van de wintercampagne van Coalitie Erbij een ochtend tegen eenzaamheid georganiseerd in Leiden. Tijdens deze koffieochtend en speed-meet konden mensen een gratis een kopje koffie met wat lekkers krijgen. Om 10.00 werd de ochtend tegen eenzaamheid geopend door wethouder Roos van Gelderen (Jeugd, zorg en welzijn). Daarna werd een presentatie gegeven rondom het thema 'eenzaamheid'.

Lees meer >>

Den Haag: Lunch tegen eenzaamheid zorgde voor veel verbinding

Nieuws

Woensdag 27 januari 2016 vond de lunch tegen eenzaamheid plaats in gemeentehuis Lansingerland. Het was een mooie middag met meer dan 100 aanwezigen, waaronder wethouder Ankie van Tatenhove, inwoners van regio Haaglanden en diverse raadsleden en vrijwilligers van welzijnsorganisaties.

Lees meer >>

Sensoor signaleert taboe op praten over somberheid

Nieuws

Op 18 januari, de dag die bekend staat als Blue Monday, hebben 138 mensen contact opgenomen met Sensoor omdat zij zich somber voelden. Dat is 23% van alle gesprekken die dag (612 in totaal per telefoon en chat). Vaak kon of wilde men met zijn of haar verhaal niet naar iemand in de eigen omgeving of naar een hulpverlener.

Lees meer >>

Publicatie Europees onderzoek: motivatie vrijwilligers hulplijnen

Nieuws

In heel Europa zijn vrijwilligers actief bij anonieme (crisis)hulplijnen. Ze luisteren naar de vele thema’s die in een mensenleven voor kunnen komen: rouw, eenzaamheid, pijn, de wens om niet meer te leven. Dit werk vergt emotioneel meer van een mens dan een gemiddelde vrijwilligersfunctie. Ook de tijdsinvestering is groot.

Lees meer >>

Vrijwilligers Sensoor vaker vangnet voor GGZ-patiënten

Nieuws

Steeds vaker krijgen de vrijwilligers van Sensoor mensen aan de lijn die niet meer of niet op tijd terecht kunnen bij een GGZ-instelling. Sensoor, dag en nacht bereikbaar voor een anoniem gesprek, biedt een luisterend oor. Voor veel mensen met psychische problemen is Sensoor een steuntje in de rug voor het dagelijks functioneren. Maar Sensoor is geen behandelaar en maakt zich zorgen over de toename van gesprekken waarin mensen melden niet (meer) de psychische hulp te krijgen die ze nodig hebben.

De Week van de Psychiatrie vindt plaats van 23 tot 29 maart. Thema dit jaar is: ’De psychiatrie op de schop’. Sensoor grijpt deze week aan om aandacht te vragen voor een zorgelijke ontwikkeling binnen de gesprekken bij de anonieme hulplijn. De laatste maanden melden vrijwilligers van Sensoor steeds vaker dat mensen niet de hulp krijgen die ze nodig hebben vanwege GGZ-afdelingen die sluiten of lange wachtlijsten. Een vrouw vertelt aan de vrijwilliger dat ze in crisis is maar pas over zes weken op intakegesprek kan bij de GGZ. Om deze tijd te overbruggen, belt ze regelmatig met Sensoor. Een andere vrouw belt over een familielid die de gaskraan dreigt open te zetten. Uren na een telefoontje met de GGZ is er nog geen hulpverlener verschenen. De politie bellen wil ze niet, bang dat deze persoon in de cel terecht komt. Dit zijn twee van de vele voorbeelden waar vrijwilligers melding van maken. Sensoor wil het signaal afgeven dat mensen zo tussen wal en schip terecht komen en door het ontbreken van de meest geëigende hulp het risico van verdere escalatie ontstaat.

Anoniem praten over psychische problemen
Mensen met psychiatrische problemen als schizofrenie, bipolaire stoornis of angststoornissen, weten Sensoor al jaren te vinden. Ook mensen die willen praten over zelfdoding of zelfbeschadiging komen bij Sensoor terecht. De vrijwilligers van Sensoor luisteren, denken mee en zo nodig verwijzen zij naar een hulpinstelling. Daarmee is de anonieme hulplijn voor veel mensen een extra ondersteuning naast de psychische behandeling die ze al krijgen. Voor andere mensen draagt een regelmatig gesprek met Sensoor er aan bij dat ze geen behandeling nodig hebben. Sommigen zijn uitbehandeld bij de GGZ, Sensoor is voor hen een steun in de rug om de dag aan te kunnen en door te komen.

Sensoor
Sensoor, opgericht in 1958 onder de naam SOS Telefonische Hulpdienst, heeft 26 vestigingen door het hele land. Sensoor is, met ruim 250.000 gesprekken per jaar, de grootste organisatie in Nederland die emotionele ondersteuning op afstand biedt. Ruim 900 vrijwilligers bieden 24/7 een luisterend oor via telefoon, e-mail en alle dagen van de week ook per chat. De vrijwilligers worden goed opgeleid door beroepskrachten tot deskundige gesprekspartners.

Sensoor voert deze dienst namens de gemeenten uit en wordt gefinancierd uit het Gemeentefonds van de Vereniging Nederlandse Gemeente. Daarnaast ontvangt zij giften van particulieren, fondsen en kerken.

Lees het artikel n.av. dit persbericht in het Algemeen Dagblad en Joop.nl
Beluister de uitzending op Een Vandaag.

2012

De pers over Sensoor

Print

13-03, Zorg en Welzijnplein: Onderzoek Verwey- Jonker instituut onderbouwt werk Sensoor 
19-03, de Havenloods: Sensoor werkt
20-03, de Stadskrant: Oor voor eenzaamheid
30-03, Algemeen Dagblad: Sensoor en Thuiszorg Rotterdam werken samen 
11-04, de Havenloods: Sensoor en Thuiszorg werken samen 
09-05, de Havenloods: Word een held bij Sensoor 
12-06, de Oosterflankkrant: Sensoor, bijzonder vrijwilligerswerk
23-08, de Goudse Krant: Goudse luisterhelden gezocht
12-12, de Havenloods: Sensoor biedt altijd een luisterend oor

Intressante berichten voor 2012

2008: uitzending Een Vandaag 50 jaar Telefonische Hulpdienst