Schrijf uw steunbetuiging voor Sensoor!

Nieuws

Sensoor biedt al 54 jaar een luisterend oor, dag en nacht, anoniem. Ruim 1100 vrijwilligers zijn voor dit werk gedegen opgeleid en bieden een goed gesprek met echte aandacht. Een unieke dienstverlening die duidelijk in een grote behoefte voorziet. In 2011 is het aantal gesprekken per telefoon, chat en e-mail toegenomen met 15% naar 309.828 gesprekken in totaal. Dat zijn zo'n 848 gesprekken per dag. Gesprekken waarin vrijwilligers een eindje met iemand meelopen, meedenken en bemoedigen.

Het zijn onzekere tijden voor Sensoor. Door bezuinigingen staat ons voortbestaan onder druk. We zouden het zeer op prijs stellen als u een bericht wilt achterlaten waarom u vindt dat Sensoor moet blijven.

Hier kunt u uw steun betuigen (zo gewenst anoniem).

U kunt ook bellen naar: 085 00 70 700 (lokaal tarief)