Lezing Moderne kwetsbaarheid

Nieuws
Lezing_de_Unie_Anja_MachielseKwetsbaarheid is van alle tijden, maar in de huidige samenleving heeft kwetsbaarheid een nieuwe dimensie gekregen. Sensoor organiseerde woensdag 28 maart, in samenwerking met de Unie in Debat, de lezing Moderne kwetsbaarheid. Het woord was aan dr. Anja Machielse, filosoof en sociale wetenschapper.

 Moderne kwetsbaarheid
In deze lezing werd sociale kwetsbaarheid bekeken tegen de achtergrond van maatschappelijke ontwikkelingen die ingrijpende gevolgen hebben gehad voor de sociale structuur van de samenleving. Niet alleen voor het publieke domein, maar ook voor de private sfeer. Wat betekent het als mensen over onvoldoende sociale competenties beschikken? Wat zegt dit over hun kansen in de samenleving? En wat vraag het van burgers in termen van sociaal burgerschap?

Binnenkort zal de lezing hier te vinden zijn.

Wilt u geattendeerd worden zodra de lezing online is na te luisteren en te lezen? Mail dan naar: k.prins@sensoor.nl

Eerdere lezingen werden verzorgd door prof. dr. Paul Schnabel, prof. dr. Andries Baart, prof. dr. Giel Hutschemaekers, prof. dr. Harry Kunneman en prof. dr. Govert Buijs. Deze lezingen kunt u hier downloaden.