Sensoor wint meer dan handen award

ROOT

award_hellevoetsluisHet Nationaal Coördinatieorgaan van het Europees jaar van het vrijwilligerswerk roept alle gemeenten op om de meer dan handen awards uit te reiken. Deze awards zijn zo genoemd om te laten zien dat het vrijwilligerswerk heel wat meer omvat dan veel mensen denken. Er zijn vier meer dan handen awards te verdienen met de thema’s: Passie, Innovatie, Verbinding en Competentie. Lokale winaars maken kans op de landelijke awards die op 7 december 2011 uitgereikt worden.

 

De gemeente Hellevoetsluis gaf gehoor aan deze oproep. Op 24 juni, tijdens het Midzomerfeest voor Vrijwilligers en Mantelzorgers werden de awards uitgereikt. De Hellevoetsluise vrijwilliger Bert nam de award ‘Competentie’ in ontvangst namens de vrijwilligers van Sensoor Zuid – Holland zuid en midden.

Nominatie Sensoor voor de award Competentie:
Sensoor is dag en nacht bereikbaar voor een anoniem, vertrouwelijk gesprek. Per telefoon, chat en e-mail. Deze diensten van Sensoor (ZHzm) bestaan dankzij de inzet van 96 vrijwilligers.

Training en begeleiding
Voor de vrijwilliger aan de slag gaat, volgt hij of zij een basistraining. De basistraining duurt twee dagen en acht avondbijeenkomsten. Na de basistraining volgt de mentorperiode waarin de nieuwe vrijwilliger samen met een al ervaren vrijwilliger de eerste ervaringen opdoet.
Niet alleen nieuwe vrijwilligers, ook ervaren vrijwilligers blijven trainingen en begeleiding krijgen en zich zo ontwikkelen en verbreden. Ze leren vaardigheden zoals onbevooroordeeld luisteren, omgaan met heftige emoties, het aanbrengen van structuur in een gesprek, feedback geven, reflecteren en afronden. Ook doen zij kennis op over specifieke thema’s die veel besproken worden bij Sensoor zoals psychiatrische problemen, eenzaamheid, huiselijk geweld, rouw en zelfbeschadiging.

Wijzer mens
In 2007 ontving Sensoor de kwaliteitsonderscheiding Goed Geregeld! als eerste organisatie in Rotterdam. Het betekent dat het vrijwilligerswerk succesvol en aantrekkelijk is georganiseerd. Sensoor (ZHzm) is een door Calibris erkend leerbedrijf en heeft de SPEN-certificering: de basistraining van vrijwilligers voldoet aan de certificatie-eisen van Stichting Permanente Educatie Nederland. Voor een aantal vrijwilligers een relevante vermelding op de eigen Curriculum Vitae. De vrijwilligers ervaren de trainingen en het werk als een verrijking van het eigen leven. ‘Het maakt van mij een wijzer mens’ is een veelgehoorde opmerking.


Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis: www.vrijwilligerscentrale.nl
Europees jaar van het vrijwilligerswerk: www.vrijwilligerswerk.nl